Wanneer er binnen families of
gezinnen conflicten spelen, kan
een respectvolle buitenstaander
veel betekenen. Zeker als de focus
ligt op oplossingen en rust in een
conflict.

Familieconflicten

In veel families bestaan veel conflicten. Kinderen die moeite hebben met hun (schoon) ouders, verwijdering tussen broers en zussen, ouders die moeite hebben met hun kinderen. Problemen tussen echtelieden die maar door blijven smeulen.

Hoewel alle betrokkenen graag een oplossing voor deze problemen willen, komt het er toch vaak niet van. Dit soort ruzies kunnen soms eindeloos voortduren. Er moet een gebeurtenis van buitenaf komen of een hulp van buitenaf, waardoor er vaart komt in het oplossen hiervan. Een buitenstaander kan hier goede diensten bewijzen, vandaar dat vaak de hulp van een mediator wordt ingeroepen.

Met mijn ervaring in dit soort situaties kan ik u goed van dienst zijn. Mijn onafhankelijkheid, senioriteit en rust brengen orde in de chaos. Neem contact met mij op voor een kennismakingsgesprek.